top of page

Vil du teste fremtiden?

I Krux Oppdal innovasjonssenteret ligger et skaperverksted med verktøy, maskiner og utstyr for å utvikle ideer og lage prototyper. Slik at nye produkt- og tjenestesystem kan utvikles på en enklere, raskere og billigere måte. 

Fase 2: Testing

Det kan være verdifullt å lage og teste prototyper for å drive et prosjekt videre.

 

I skaperverkstedet finnes verktøy og materialer for å utvikle prototyper, inkludert 3D-printere og en laserkutter.

Fase 1: Idé

I skaperverkstedet kan du få hjelp til å løfte din idé, kartlegge behov og muligheter samt arbeide på tvers av bransjer.

Fase 3: Evaluere

Kunder og brukergrupper kan inviteres inn i prosessen på et tidlig stadium i skaperverkstedet. Slik kan du samle tilbakemeldinger og evaluere produktet ditt basert på kundens behov.

Hvorfor skaperverksted?

Når teknologisk fremskritt går raskere, øker kravet til innovasjon. I større selskaper investeres det blant annet i kreative laber (skaperverksted), noe som gir dem økt innovasjonsevne ved å legge til rette for å utvikle nye produkter og tjenester.

 

Små og mellomstore bedrifter har ofte ikke ressurser til å investere i egne skaperverksted eller kompetansen. Gjennom etableringen av skaperverkstedet i Krux Oppdal innovasjonssenter får også du tilgang på en ekstern lab - tilsvarende større bedrifter i for tidligfase av produkt- og tjenesteutvikling.

I skaperverkstedet finner du: 

  • Laserkutter med stor kuttflate som både kan kutte og gravere en rekke materialer. Dette er et raskt og allsidig verktøy som tillater hurtig testing/prototyping og produksjon av deler i blant annet akryl og kryssfiner. Laserkutteren kan gravere både glass og metall og kan brukes til å lage personaliserte varer.

  • 3D-printer utstyrt med ulike materialer for å lage prototyper i forskjellige styrker og med forskjellige egenskaper. 3D-printing tillater blant annet å lage komplekse geometrier som ikke er mulig med klassiske maskineringsmetoder.

  • Utvalg av håndverktøy og materialer, for enkelt å lage prototyper og teste ideer. En båndsag og søylebormaskin komplementerer håndverktøy for større oppgaver, eller oppgaver som krever høy presisjon. 

  • Avdeling for å lage enkle, myke prototyper som inneholder diverse skum, stoff, papp og papir.

  • Loddestasjon og et utvalg mikrokontrollere, sensorer og elektriske komponenter muliggjør bygging av mekatroniske prototyper.

Aktiviteter i skaperverkstedet:

  • Teambuilding - utvikle praktiske ferdigheter og samarbeid

  • Temabaserte workshops

  • Tilbud for startups/inkubator

  • Fasilitere bygging av prototyper sammen med bedrift

Daniel Ege.jpg

Kontakt

Ønsker du å benytte deg av skaperverkstedet?

Avtal tid og bruk med prosjektleder Daniel. 

skaperverksted@kruxoppdal.no

Daniel Ege

Daniel er prosjektleder med hovedansvar for utvikling av skaperverkstedet. Han er utdannet sivilingeniør i Produktutvikling og produksjon fra NTNU.

Daniel skriver en doktoravhandling om bruken av skaperverkstedet, og vil utforske hvordan dette kan bidra til et bedre og mer innovativt utviklingsmiljø i Oppdal. Daniel har kompetanse innen forsknings- og utviklingsarbeid, med spesielt fokus på tidlig-fase produktutvikling. Daniel bidrar gjerne med kompetanse og erfaring for å realisere nye utviklingsprosjekter.

bottom of page