Hvem?

Nasjonalparken Næringshage (NNH) har vært initiativtaker til et innovasjonssenter i Oppdal, og startet prosessen i 2016. Siva (Selskapet for industrivekst) er en av eierne til NNH, og den naturlige partner å henvende seg til for realiseringen. 

 

Siva er en del av det statlige virkemiddelapparatet og en tilrettelegger for næringsutvikling. Samfunnsoppdraget handler om å tilrettelegge for ny industri, nye arbeidsplasser og levedyktige lokalsamfunn i hele Norge. Siva sin strategi er å legge til rette for nettopp dette gjennom bygging og forvaltning av eiendom. 

SIVA SF

 • Årlige midler fra KMD over stats-budsjettet, til bedrifter via Næringshager, Inkubatorer, Katapultsenter mm.

 • Eierskap i og oppfølging av ca 100 innovasjons-selskaper.

 • Investeringer  i eiendom for industri og innovasjon i hele landet

SIVA Eiendom Holding

 • Underlangt Siva SF

 • Investerer opptjent kapital i bygg-/innovasjonsprosjekter over hele landet

 • Har et særlig oppdrag for å bidra til realisering av prosjekter i distriktet - akseptere høyere risiko

SIVA Oppdal Eiendom AS

 • Heleid av Siva Eiendom Holding

 • Etablert for utvikling og realisering av Krux Oppdal Innovasjonssenter

 • Drifte Krux

Oppdal Næringshus

 • Heleid av Oppdal kommune, etablert i 2002

 • Formål å tilrettelegge for nyetablering og utvikling gjennom utleie av kontor

 • Inngått leieavtale i Krux for utvikling av innovasjon- og utviklingsmiljø

Nasjonalparken Næringshage

 • Initiativtaker og deltatt i prosjektutvikling fra oppstart

 • Utvikle og realisere innovasjon-/utviklingsmiljø tilpasset Oppdal Næringshus sitt leieareal

 • Utvikle og drifte aktivitet (fremleie) i Oppdal Næringshus sitt leieareal

Utfordringer løses der mennesker møtes. I Oppdal kan møteplassen like gjerne være på fjellbygdas høyeste punkt – Storskrymten 1985 moh., rundt et bål, i en kajakk eller ved å dele t-krok i skianlegget. 

Vi kan starte med å treffes på Krux Oppdal innovasjonssenter.

Kontakt oss!

hei@kruxoppdal.no

O. Skasliens veg 17

7340 Oppdal

 • Facebook - Hvit Circle
 • Instagram - Hvit Circle

© 2021