Hvorfor innovasjonssenter i Oppdal?

Visjonen med Krux Oppdal innovasjonssenter er at utvikling, verdiskapning og innovasjon skapes når mennesker møtes og samhandler. Målet er å skape nytt næringsliv og løfte det eksisterende. 

Bakgrunnen for innovasjonsenteret er basert på behovet for å styrke den totale verdiskapingen, basert på lokale ressurser, sterkere industriperspektiv og tilførsel av ny kompetanse.

Krux Oppdal innovasjonssenter skal:
 

  • Etablere et tyngdepunkt for næringsutvikling, innovasjon og vekst i regionen

  • Trekke utdanning og forskning til regionen

  • Åpne for større grad av samarbeid lokalt med eksterne miljø

  • Kombinere etablert næringsliv, startup, utdanning, næringshage, forretning og opplevelse​

  • Etablere struktur for innovasjonsaktiviteter lokalt

Kontakt oss

Generelle henvendelser

 

Ragnhild Plassen Vik

Krux Oppdal Innovasjonssenter

996 34 545

hei@kruxoppdal.no

Næringsareal

Bernt-Rune Berntsen

Eiendomssjef i Siva SF 

 

934 95 336

bernt.berntsen@siva.no

Utfordringer løses der mennesker møtes. I Oppdal kan møteplassen like gjerne være på fjellbygdas høyeste punkt – Storskrymten 1985 moh., rundt et bål, i en kajakk eller ved å dele t-krok i skianlegget. 

Vi kan starte med å treffes på Krux Oppdal innovasjonssenter.

Kontakt oss!

hei@kruxoppdal.no

O. Skasliens veg 17

7340 Oppdal

  • Facebook - Hvit Circle
  • Instagram - Hvit Circle

© 2021