top of page

Fyller byrommet i Oppdal

Katy, Pir2.webp

Arkitektkontoret Pir II har gjennom arkitektur og materialvalg gitt bygget en egenart og et identitetsskapende uttrykk for Oppdal. 

 

– Vi har hatt et spesielt fokus på samspillet mellom byrommet og bygningen, disse er like avhengige av hverandre for at begge skal lykkes, påpeker sivilarkitekt MNAL i Pir II, Katy Chada.

Hun tror innovasjonssenteret vil bidra til å skape et mer levende og intimt bygdesentrum som sannsynligvis vil trekke folk, fastboende og besøkende til Oppdal.

– Oppdal har en unik mulighet til å utvikle seg ikke bare som et turistreisemål, men også som et sted der lokal nyskapning og kreativitet foregår. Senteret skal med den sammensetningen av lokale aktører bidra til næringsutvikling der innovative arbeidsplasser bidrar til start-up kultur.

 

Krux Oppdal innovasjonssenter er gitt en utstrakt bruk av tre i både eksteriør og interiør, hvor trearkitekturen og den lokale byggeskikken gis et fremtidsrettet og representativt uttrykk. Bygget fremstår som moderne, men også med tilknytning til lokale tradisjoner.

Innovasjonssenteret%20illustrasjon_edite

På utsiden av selve Låven ligger en klatrehall formet som et fjell. Konstruksjonen støpes i betong og gir bygget definitivt en “WOW-effekt”. Med sin høyde på 26 meter blir dette Norges høyeste klatretårn. 
 

– Formen er samtidig inspirert av Oppdals identitet som fjellbygda. Det høye klatretårnet eksponerer bygningen fra langt hold, og skaper sammenheng og slektskap med de flotte fjellene som omkranser tettstedet, sier Chada. 

Fakta

  • 5500 kvadratmeter fordelt på fire etasjer samt en mesaninetasje i takkonstruksjonen

  • Solceller på hele den sørøstvendte takflate, og bygget har energiklasse A

  • Innovasjonsarena i 3. etasje og mesanin

  • Næringslokaler og restaurant i 1.- og 2. etasje, treningssenter i kjelleretasjen

  • På utsiden av bygget – en klatrehall formet som et fjell og er Norges høyeste klatretårn

  • Lokale bygg- og anleggsbedrifter har vært brukt i prosjektet – Consto Midt-Norge som entreprenør, URD klima på ventilasjon, Comfort Oppdal på rør, Kraftlaget Rise på elektro og Oppdal Maskinkompani på grunnarbeid

bottom of page